ANNONS

Strandskolans rättning granskas

ANNONS

Tyresö strand Skolinspektionen ska besöka Strandskolan för att granska ämnet svenska.

Anledningen är att Strandskolan är en av de skolor i Sverige som hade stora avvikelser i sin rättning jämfört med Skolinspektionens omrättning av de nationella proven som genomfördes våren 2011.

Inspektionen ska bland annat titta på lärarnas bedömning och betygsättning.