Strandskydd hotar planer för Stadshagen

Strandskydd och närheten till Essingeleden kan sätta käppar i hjulet för de stora bostadsplanerna i Stadshagen.

Det menar länsstyrelsen som vill att staden ska svara på en lång rad frågor kring projektet.

Mitt i har tidigare berättat om stadens planer för nya Stadshagen med bland annat 1900 nya bostäder, tre nya torg och en skola. Planerna har varit ute på samråd och nu har länsstyrelsen sagt sitt om vad de tycker om idén.

Och myndigheten, som har makt att upphäva detaljplaner de inte tycker följer lagen, har en lång rad frågor om planen. Frågor som, om de inte åtgärdas, kan leda till att planen upphävs, enligt länsstyrelsen.

En av knäckfrågorna är strandskyddet.

Den norra delen av planen ligger nära Karlbergssjön. Här vill staden upphäva strandskyddet för att kunna bygga närmre än 100 meter från strandlinjen. Något som länsstyrelsen är skeptiska mot.

”Länsstyrelsen anser att det saknas särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i den omfattning som föreslås enligt planförslaget.” skriver man i sitt utlåtande.

Man går med på vissa delar av strandskyddsupphävandet, medan andra, inte motiveras tillräckligt väl av staden, enligt myndigheten.

På andra sidan om den planerade bebyggelsen finns ett annat frågetecken: Säkerheten i förhållande till Essingeleden. Tidigare bebyggelse söder om Essingeleden har stoppats och fördröjts på grund av farliga transporter. Nu vill staden bygga ungefär 80 meter norr om leden, något länsstyrelsen anser att man inte gjort en ordentlig säkerhetsbedömning av.

”Därmed har kommunen inte visat att marken är lämplig för bebyggelse utifrån bland annat människors hälsa och säkerhet.” skriver man i utlåtandet.

Men stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) tror att frågorna kommer att kunna lösas i det framtida detaljplanearbetet.

– Strandskyddet har de nog missuppfattat lite och tror att vi går in i områden där vi inte går in, det kommer vi att reda ut. När det gäller riskfrågorna känner vi ju till det här resonemanget. Där kommer vi att ha en dialog med länsstyrelsen och hitta lösningar. Vi kryssar oss fram.

Förra veckan gick Sockholmsmoderaterna ut och efterlyste lättnader avi plan- och bygglagen. De vill ha ett undantag på fem år när det gäller frågor som bullerregler och strandskydd för att öka byggandet i Stockholm.

De vill också kraftigt minska möjligheten att överklaga byggen om man inte är direkt berörd som granne eller markägare samt göra det lättare att bygga på naturreservat.

– Man har pratat om byggreglerna i 15 år sedan plan- och bygglagen stiftades men det kommer aldrig framåt. Mitt perspektiv är att få saker gjorda med de regler vi har. Händer det saker med reglerna som gör det lättare så känns det som ett stickspår. Sen finns till exempel bullerreglerna eller reglerna kring farliga transporter där av en anledning. Det är inte rimligt att helt bortse från de sakerna, säger Roger Mogert.

Fakta

Det vill staden bygga i Stadshagen

Bostäder

Totalt planeras 1900 bostäder varav 500 hyresrätter, 1200 bostadsrätter och 200 studentlägenheter

Torg

Stadsdelen får tre nya torg i väster, i centrum och längst österut.

Parker

Det blir också tre parker i Stadsdelen. förutom befintliga S:t Göransparken byggs två nya: Stadshagsparken längst till väster och Mariedalsparken strax norr om det som i dag är Stadshagens IP.

Skola/Förskola

En skola för 650 elever planeras på platsen för Stadshagens IP. Fem förskolor planeras också för sammanlagt ca 350 barn.

Idrott

Två fotbollsplaner ska finnas i området, en sjumanna och en elvamanna, samt en tennishall.