ANNONS

Strandskyddet kan bli tre gånger så stort

Stora områden berörs av länsstyrelsens planer på utvidgat strandskydd i Upplands-Bro.
Stora områden berörs av länsstyrelsens planer på utvidgat strandskydd i Upplands-Bro.
Länsstyrelsen föreslår att strandskyddet i Upplands-Bro utvidgas från 100 till 300 meter. Beslutet är nu ute på remiss och yttranden ska ha kommit in senast den 25 juni.
ANNONS

Då nästan hela Upplands-Bro omsluts av vatten påverkas stora områden av strandskyddet. En utvidgning skulle omfatta land- eller vattenområde mellan 100 och 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

Vissa platser, exempelvis Saltvik, Lindormsnäs och Lennartnäs, ingår inte i förslaget på grund av tät bebyggelse. I områden där tätortsnära bebyggelse planeras, så som i Örnäs, föreslås heller inte strandskydd.

Strandskydd och detaljplaner

Flera detaljplaneområden undgår strandskydd, medan andra inkluderas. Exempelvis Brogård (Konferens-, destilleri- och golfanläggning), Brogård 1:88 samt del av Brogård 1:84.

Yttranden över förslaget ska skriftligen ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 25 juni 2018.

Kommunen delas upp i sex delar

Länsstyrelsen i Stockholm delar upp Upplands-Bro i sex områden: Mälarstranden nord, sjöar, Låssa, Ådö, Lennartsnäs och Stäket.

På bilderna nedan betecknar den rosa linjen utvidgat strandskydd om 300 meter från strandlinjen i land- och vattenområden.

Utvidgat strandskydd vid Mälarstranden norr. Bild: Länsstyrelsen.

Strandskydd vid sjöar, med mera. Bild: Länsstyrelsen.

 

ANNONS

Strandskydd vid Låssa och Ådö, med mera. Foto: Länsstyrelsen.

 

Strandskydd vid Lennartsnäs och Stäket, med mera. Bild: Länsstyrelsen.

Fakta

Fakta om strandskydd

Inom strandskyddet är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
  • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Dispens 

Det går att ansöka om dispens från reglerna för att bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt göra ingrepp och påverka strandskyddsområdet. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får det man vill göra inte påverka syftet med strandskyddet negativt. Allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur- och växtliv måste alltså tryggas.

Källa: Naturvårdsverket och strandskyddsdelegationen
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.