Min lokala hjälte

Strandstig ska fräschas upp

Kungsholmen Den populära strandstigen som löper mellan S:t Eriksbron och Kungsbron kan bland annat få ett breddat gångstråk, enligt ett förslag från parkmiljöavdelningen.

Dessutom planeras nya sittplatser längs stråket. Även tillgång till utomhusgym, boule och pingis föreslås.

– Vi har fått in en hel del medborgarförslag om aktivitetsytor utmed den delen av Kungsholmen. Strandstigen är också en plats där vi sett att det är möjligt att inrymma olika aktiviteter utan att det har en jättestor påverkan på hur parken upplevs, säger Fredrik Ekroth, landskapsarkitekt på parkmiljöavdelningen.

Ärendet tas upp i stadsdelsnämnden i april för godkännande.