Så ska Strandvägen fortsätta leva hela året

Strandvägen lockar till klick på Hemnet.
Staden vill ge verksamheter längs paradgatan bättre förutsättningar.
Staden vill att Strandvägen blir ett ännu mer attraktivt stråk mellan Djurgården och City. Krogar och kaféer längs paradgatans kaj får bättre och tydligare förutsättningar.

Det var i förra veckan som stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen för Strandvägen. En plan som länge har saknats vilket inneburit att staden inte har kunnat ge några permanenta bygglov till verksamheter längs kajen. Något som gjort livet för krogar, kaféer och kiosker mer osäkert.

– Nu har vi möjlighet att styra upp verksamheterna och få en mer långsiktig planering, säger Catarina Holdar, tillfällig enhetshets på stadsbyggnadskontoret med ansvar för Norrmalm/Östermalm.

Inga större förändringar

Men det kommer inte att märkas några större förändringar för oss som flanerar på Strandvägen.

– Nej,  vi har inga planer på att göra något just nu utan det handlar om att bekräfta det som redan finns, säger Catarina Holdar.

Men det har tid att få igenom planen. Mitt i skrev om inledningen av projektet redan 2015., något som berott på att tidigare handläggare slutat på staden och att det finns många intressenter längs kajen.

Men nu ser det alltså ut att närma sig och i ett tjänsteutlåtande skriver staden:

”Stadsbyggnadskontoret ser positivt på planförslaget som möjliggör att kajområdet ännu tydligare kan bli ett attraktivt publikt stråk i kopplingen mellan City och Djurgården – Sportfältet och Östermalm. Kajens publika karaktär samt verksamheter som bidrar till ett attraktivt stadsliv året runt kan bibehållas samtidigt som verksamheterna ges en tydlig ram för vad som är möjligt.”