Strejk i Skärgårdstrafiken allt närmare

Under måndagsförmiddagen sa Sjöbefälsföreningen nej till medlarnas bud. Det betyder att strejk utbryter imorgon tisdag om inte förhandlingarna lyckas.

Sjöbefälsföreningen tackar nej till budet då de anser att det inte tillfredsställer något av de krav som fackförbundet ställt. Sjöbefälsföreningen har lagt ett motbud direkt till motparten Almega.

– Vi har gjort allt vi har kunnat för att lösa konflikten, och har hela tiden varit inställda på att förhandla. Almega har inte kommit med någonting förutom sitt utgångsbud. De har inte ens haft hela sin delegation på plats och kan därför inte fatta något beslut. Det känns extremt oseriöst och det tyder på att de vill ha en konflikt, säger Mats Jäderland från Sjöbefälsföreningen i ett pressmeddelande.

Sjöbefälsföreningen varslade onsdagen den 30 mars om strejk i skärgårdstrafiken, med start den 12 april, om inget avtal slutits innan dess. Varslet omfattar en stor del av skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg.

Sjöbefälen i skärgårdstrafiken omfattas i dag av tre olika avtal, Strömma-avtalet och Waxholmsbolagsavtalet i Stockholm och Styrsö-avtalet i Göteborg. Bakgrunden till varslet är att Sjöbefälsföreningen, SBF, vill ha ett avtal med lika villkor i skärgårdstrafiken, istället för tre olika avtalen.

Vidare vill SBF ha ett lönesystem med så kallade tarifflöner, som innebär att lönen räknas upp enligt en tariff beroende på hur många år du har jobbat. Arbetsgivarna vill istället ha en individuell lönesättning.