Stress och ångest plågar Östermalms unga tjejer

Heltidsmentorn Sandra Lora och specialpedagog Annika Gustafsson har märkt av förändringen.
Heltidsmentorn Sandra Lora och specialpedagog Annika Gustafsson har märkt av förändringen.
Fler och fler unga på Östermalm uppger att de mår psykiskt dåligt. På Klara Östra Teoretiska gymnasium har både elever och lärare märkt av förändringen.
– Många känner ångest och stress inför framtiden, säger eleven Hawo Hassan, 18.

Hälften av tjejerna som går i tvåan på gymnasiet på Östermalm, 49 procent, och var femte kille, 20 procent, säger att de ofta känner sig deppiga eller ledsna utan att veta varför.

Över en tredjedel av tjejerna svarar också att de ofta känner att de inte duger något till. Där svarar 35 procent av tjejerna ja och 18 procent av killarna ja.

Det visar det senaste resultatet från Stockholmsenkäten, som görs vartannat år och är en anonym enkätundersökning som besvaras av elever i Stockholms stads skolor.

På Östermalm svarade 185 gymnasieelever, vilket inte är ett statistiskt säkerställt underlag. Samtidigt syns samma trend i hela staden och i hela landet.

Myndigheten: Psykiska ohälsan har fördubblats

Enligt Folkhälsomyndigheten har den psykiska ohälsan bland barn och unga fördubblats sedan 1980-talet.

Skolstress och oro att få arbete i framtiden är två viktiga faktorer som pekas ut som orsak enligt myndigheten.

Eleverna: ”Många känner ångest”

Det är något som flera av eleverna på Klara Östra Teoretiska gymnasium känner igen sig i. 

– Många känner ångest och stress inför framtiden, säger eleven Hawo Hassan, 18.

Flera av eleverna berättar att pressen på dem är hård. Några av tjejerna Mitt i pratar med förklarar att de ofta känner att de blir dömda om de inte är perfekta.

”Sjuk utseendehets”

Enligt Folkhälsomyndigheten är det oklart om digitala medier har bidragit till den negativa trenden när det gäller ungas psykiska ohälsa.

Men flera av eleverna på Klara Östra Teoretiska gymnasium tror att sociala medier påverkar ungas mående på ett negativt sätt. Bland annat genom bilden av att andra lever ett perfekt liv, men också genom alla skönhetsideal.

– Jag tror sociala medier förstör unga tjejers liv. Det är så sjuk utseendehets och skönhets- och kroppsidealen är ouppnåeliga, säger Batol Hassan, 17.

Specialpedagogen: ”De hamnar i onda cirklar”

Även lärare och ledningen märker att fler och fler ungdomar mår dåligt. Annika Gustafsson är specialpedagog på skolan och pratar ofta med elever som inte mår bra.

– Vi märker att allt fler elever mår dåligt. Samtidigt som de mår sämre sover de också sämre, vilket leder till frånvaro, då får de ångest över framtiden. De hamnar i onda cirklar, säger Annika Gustafsson, specialpedagog.

Hon berättar att hon har kontakt med flera ungdomar som kämpar mot psykiska sjukdomar. Även Sandra Lora, heltidsmentor på skolan, har sett utvecklingen.

– Många har det tufft hemma. De sover dåligt, stressar över skolan och sociala medier på olika sätt.