Strid om Café Brygghuset

Framtiden är oviss för kaféverksamheten i Brygghuset i Edsbergsparken.
Framtiden är oviss för kaféverksamheten i Brygghuset i Edsbergsparken.
Framtiden för Café Brygghuset i Edsbergsparken är oviss.
Carina Mirmiran, 63, som driver kaféet vill överlåta verksamheten, men när det stod klart att kommunen inte förlänger hyresavtalet drog sig köparen ur.

Det populära kaféet i Edsbergsparken har blivit föremål för en infekterad rättslig tvist.

Carina Mirmiran, 63, startade verksamheten 1993 och har drivit den sedan dess. I höstas bestämde hon sig för att överlåta rörelsen och inventarierna, men när det visade sig att hyresavtalet inte kommer att förlängas efter 2019 drog sig köparen ur.

– Han är fortfarande intresserad, men vill inte ta över en verksamhet som blir uppsagd om två år. Kommunen har förstört hela vår affärsöverlåtelse, säger Carina.

Kommunen erbjöd sig att lösa ut Carina. Budet motsvarade en knapp tredjedel av den köpeskilling som hon och den tilltänkte köparen kommit överens om. Därför har hon tagit hjälp av en jurist för att komma vidare.

Nu har Sollentuna kommun svarat med samma mynt och kopplat in byrån Mannheimer Swartling.

– Det är en pågående juridisk process och jag vill inte kommentera den, säger nämndens Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden som hanterar frågan om hyresavtalet..

När det gäller kommunens planer för Brygghuset och hela Edsviksområdet ligger frågan på kultur- och fritidsnämnden. Ordföranden Magnus Ramstrand (KD) berättar att kommunen ska göra en översyn över fastigheterna i området, och därför låter hyresavtalen för ett antal fastigheter löpa ut.

– Vi ska se över vilka verksamheter vi ska ha själva, och för vilka vi ska släppa till externa aktörer, säger han.

Vad vill ni se för verksamhet i Brygghuset i framtiden?

– Vi vill ha ett hus som är mer tillgängligt för allmänheten, och det ska vara en bättre verksamhet än i dag. Det har exempelvis funnits synpunkter på att det inte är öppet tillräckligt mycket, säger Magnus Ramstrand.

Varför är det nödvändigt att säga upp avtalet redan innan ni bestämt er för vad Brygghuset ska användas till?

– Vi har inte sagt upp avtalet. Däremot överväger kommunen om avtalet ska förlängas eller inte när det går ut år 2019.

Kan det bli aktuellt att sälja fastigheten?

– Nej, säger Magnus Ramstrand.