Strid om fabrik inte avgjord än

Älta Striden om den planerade biogasfabriken vid Ältasjön mellan Skarpnäck och Nacka går vidare. I slutet av oktober sa Mark- och miljödomstolen nej till företaget Swedish biogas planer på att bygga en biogasfabrik.

Nu har Swedish biogas överklagat beslutet till Mark- och miljööverdomstolen och kräver prövningstillstånd. Företaget menar att domstolen gjort en felaktig bedömning av riskerna för påverkan på omgivningen.

Domen pekade på att det finns en betydande risk för stora luktproblem som kan drabba många boende och att företaget missköter sin biogasanläggning i Örebro.

Om fabriken byggs blir det Stockholms största biogas­anläggning.