Strid om krav på båtklubb

NACKA Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka har överklagat ett beslut av länsstyrelsen om hur en båtklubb ska ta hand om kemikalier i samband med båttvätt och renovering av båtar.

Nämnden har tidigare beslutat att båtar målade med giftig bottenfärg enbart får tvättas på en spolplatta och att slip- och skraprester måste samlas upp och hanteras som farligt avfall.

Länsstyrelsen rev dock upp beslutet och återförvisade ärendet till nämnden för ny handläggning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har nu överklagat att länsstyrelsen rivit upp beslutet.