Strid om väg till Gömmaren

Staffan Liljekvist, Inger Forsmo och Fredrik Forsmo från Segeltorps scoutkår undrar vad som gäller i Gömmarens naturreservat. Nu har en ny skylt kommit upp, menad att skrämma bort besökare.
Staffan Liljekvist, Inger Forsmo och Fredrik Forsmo från Segeltorps scoutkår undrar vad som gäller i Gömmarens naturreservat. Nu har en ny skylt kommit upp, menad att skrämma bort besökare.
Just när alla trodde att striden om vägarna till sjön Gömmaren hade blåsts av har den blossat upp igen.

Nu försöker vägföreningen hålla allmänheten borta och ger parkeringsböter på kommunens mark.

För några veckor sedan hade Huddingekretsens scoutkårer tävling i Gömmarens naturreservat. Scoutledarna hade parkerat på en av de två parkeringsplatser som kommunen ställt i ordning på sin egen mark vid sjön. När de kom tillbaka till sina bilar hade de fått parkeringsböter allihop.

Det visade sig att vägföreningen Glömsta vägsamfällighet, som sköter vägen, hade ringt efter parkeringsbolaget som åkt ut och lappat bilarna.

– Det är väldigt konstigt att vi får böter på kommunens parkering, säger Inger Forsmo från Segeltorps scoutkår förvånat.

Samma sak säger kommunens jurist Stefan Törnqvist.

– Vi har försökt komma till tals med vägföreningen, men de tycker att de har rätt att lappa bilar som står på de två parkeringar som är till för allmänheten, säger han.

Tvisten mellan kommunen och vägföreningen går långt tillbaka i tiden. Kommunen anser att allmänheten måste ha tillträde till friluftsområdet och naturreservatet vid Gömmaren. Vägföreningen vill bara att de boende ska få använda vägen.

Förra året tog kommunen ner vägföreningens skyltar och vägföreningen polisanmälde i sin tur kommunen och hotade dika ut så att det inte skulle gå att köra på vägen.

– Det är mycket trafik. Så här på våren är vägen mjuk och den körs lätt sönder. Dessutom finns det fridlysta grodor i området, säger Ulf Larsson, ordförande för Glömsta vägsamfällighet.

När man kör in på Gömmarvägen finns en skylt som vägföreningen satt upp som talar om att det är enskild väg. Det finns också en skylt som anger att det är parkeringsförbud på vägen.

När scouterna parkerade sina bilar hade någon tagit ner kommunens p-skylt. Efter händelsen har vägföreningen nu också satt upp en skylt en bit upp på vägen som ska ange att bara boende och nyttotrafik är tillåten.

– Och får man inte köra in så kan man inte heller parkera, även om det är på kommunens parkeringsplats, förklarar Ulf Larsson.

Det senare avfärdas av Carl Gustav Andersson, Trafikverkets nationella samordnare för enskilda vägar.

– Den som har en enskild väg och inte får statsbidrag för den får stänga av den om han vill. Men parkeringen på kommunens platsmark är någonting annat, säger Carl Gustav Andersson.

Han reagerar också på skylten som vägföreningen satt upp som är ett slags imitation av skylten ”förbud mot trafik med fordon”. Den betyder ingenting.

– Den får bara sättas upp om man har tillstånd av kommunen eller länsstyrelsen, säger han och tillägger att vägföreningen inte heller får leka polis.

Ulf Larsson säger att han hoppas att kommunen ska betala ersättning för vägen snart. Då kommer allmänheten att släppas fram.

Får man inte köra in så kan man inte heller parkera.ulf larsson, glömsta vägsamfällighet

Fakta

Området saknar detaljplan

Gömmarens naturreservat är ett av de större naturreservaten i Huddinge kommun. Det består av 768 hektar, varav sjön Gömmaren utgör 20, och ligger mellan Vårby, Kungens kurva och Källbrink.

Vid Gömmaren finns en aktiv fiskeklubb med cirka 400 medlemmar.

I söder ligger Glömsta där det byggs allt fler villor. Fortfarande saknar området en detaljplan, varför kommunens inflytande är begränsat.

Gator och vägar i delar av om­rådet sköts av Glömsta vägsamfällighet.

Källa: Huddinge kommun