Striden mot flygbullret har bara börjat

Färre stockholmar tar flyget inrikes
Ett plan på väg in mot landning på Arlanda
Trodde du att striden om flygbullret över Väsby var avgjord?
Knappast, kampen har bara börjat. Nu ska uppskjutna frågor som är avgörande för Väsbys framtid avgöras i domstol.
Samtidigt finns planer för en fjärde start- och landningsbana på Arlanda.

I maj förra året vann Arlandas nya miljötillstånd laga kraft. Det innebär att flygplan även i fortsättningen får flyga över de centrala delarna av Upplands Väsby.

Men domstolen krävde samtidigt att Swedavia, som äger Arlanda flygplats, skulle utreda om det var möjligt att minska flygbullret över Väsby med hjälp av brantare och kurvade inflygningar eller genom att använda de tre start- och landningsbanorna på ett annat sätt än idag.

Utredningarna är nu klara. Swedavia menar att inga nya regleringar behövs. Upplands Väsby kommun är av en helt annan åsikt.

– Vi tycker inte att man har utrett de här frågorna tillräckligt bra, säger Gösta Norén som är tillväxt- och utvecklingschef på kommunen och som följt bullerfrågan under lång tid.

Särskilt förvånad över att Swedavia kom fram till den här slutsatsen är han inte.

– Det har varit tydligt hela tiden att de inte vill ha fler regleringar, säger han.

Swedavias miljöchef Lena Wennberg är av en annan åsikt.

– Det handlar om möjligheten för oss att efterleva villkoren. Brantare och kurvade inflygningar är spännande och något vi vill titta närmare på men det är inget som går att införa i dag, säger hon.

Upplands Väsby kommun har nu skickat in sina synpunkter till Mark- och miljödomstolen som nu har att ta ställning till om Swedavias utredningar är tillräckliga.

– Det här är mycket viktiga frågor för Upplands Väsby. Det handlar både om hur mycket buller som invånarna drabbas av men också om kommunens förutsättningar för att bygga bostäder i framtiden, säger Gösta Norén.

Samtidigt har ytterligare ett stort bullerhot tornat upp sig på himmelen – en fjärde bana för start och landning som även den med all sannolikhet kommer att beröra Upplands Väsby kommun.

I mars blev regeringens utredare Anders Sundström klar med sin utredning som handlar om bostäder och kommunikationer i Stockholm efter år 2038.

Anders Sundströms slutsats är att Bromma flygplats bör läggas ner 2038 för att ge plats åt bostäder och att all flygtrafik istället koncentreras till Arlanda vilket skulle kräva en fjärde start- och landningsbana. Något som faktiskt inte behöver vara negativt för Väsby, menar Gösta Norén.

– En ny bana skulle kunna minska trycket på bana 3 som är den bana som ger buller över centrala Väsby.

För Väsbys del vore det en fördel om den fjärde banan går längre österut där kommunen har mindre tätbebyggelse. En bana alldeles i närheten av bana 3 vore däremot en mardröm.

– För oss är det viktigt att vi får vara med i processen tidigt, säger Gösta Norén.

Lena Wennberg på Swedavia berättar att ett första utredningsutkast kring framtidens banor väntas vara klart till jul.

– Vi gör nu en stor översyn av vår masterplan över utvecklingen av flygplatsen fram till år 2070. Där tittar vi både på en fjärde och eventuellt en femte bana, säger hon.

Fakta

4 saker du måste veta om bullerfrågan

Invigningen: Påskhelgen 2003 togs Arlandas bana 3 i bruk. Inflygningar söderifrån till bana 3 går över de centrala delarna av Upplands Väsby och orsakar buller.

Löftet: Enligt Arlandas gamla miljötillstånd skulle regelmässiga flygningar över Upplands Väsby upphöra senast den 1 januari 2018.

Jublet: När Arlanda sökte nytt miljötillstånd ville Upplands Väsby förhindra fortsatt inflygning över de centrala delarna. Mark- och miljödomstolen gick på kommunens linje.

Bakslaget: Domen överklagades och den högre instansen dömde till Swedavias fördel. Domen vann laga kraft i maj 2015.