Min lokala hjälte

Striden om namnet Östra Skogås eller Drevviksstrand är avgjord

Att byta namnet Östra Skogås till Drevviksstrand har varit en långdragen fråga i kommunen. Men nu har den ansvariga nämnden kommit fram till ett beslut.

Striden om namnet Östra Skogås eller Drevviksstrand har pågått i flera år. Men igår kunde natur- och byggnadsnämnden klubba igenom ett beslut. Namnet Drevviksstrand kommer att införas – som ett områdesnamn.

– Det har varit en långdragen fråga så det känns bra att vi lyckades lösa den här knuten på det här sättet, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Under 2012 inkom ett medborgarförslag om att ändra namnet Östra Skogås till Drevviksstrand, ett namn som använts under stora delar av 1900-talet. Enligt Christian Ottosson försvinner inte namnet Östra Skogås utan Drevviken införs som ett ett nytt områdesnamn, som kommer införas i kartor bland annat.

– Om det blir någon ny skyltning vet jag inte, eftersom det sköts av Trafikverket, säger Christian Ottosson.