Barn fick ”strikt” vegankost – omhändertogs

Domstolen ska senare besluta om barnet ska omhändertas mer varaktigt
Domstolen ska senare besluta om barnet ska omhändertas mer varaktigt
Förvaltningsrätten och Kammarrätten har fastställt ett beslut av socialnämnden i Nacka om att med omedelbar verkan omhänderta ett barn.
Orsaken enligt socialnämnden och domstolarna är att föräldrarna inte följt sjukvårdens rekommendationer att sluta ge barnet strikt vegankost och att barnet befunnit sig i svälttillstånd.
Föräldrarna tillbakavisar att de misskött sitt barn.

Socialnämnden i Nacka beslutade 1 februari att omhänderta ett barn enligt Lag om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU, med hänsyn till att det var risk för barnets hälsa.

Beslutet verkställdes samma dag.

Tidningen Nacka Värmdö Posten var först med att skriva om beslutet.

Fick ”strikt vegankost”

Anledningen till att barnet svalt var enligt sjukhuset att föräldrarna gav barnet ”strikt vegankost med tillägg av fisk” som barnet vägrade att äta. Ett offentligt biträde för barnet säger att föräldrarna visat en ”påtaglig omdömesbrist” som låtit barnet svälta så att det uppstått fara för barnets liv.

Enligt socialnämnden har föräldrarna haft en långvarig kontakt med sjukvården då barnet inte följer sin förväntade vikt- och längdkurva.

Det finns enligt socialnämnden inte somatiska orsaker till barnets tillstånd utan det är föräldrarna som inte har följt sjukvårdens rekommendationer vilket lett till att barnet har befunnit sig i svälttillstånd med akut behov av näring.

Föräldrarna har enligt socialtjänsten flera gånger nekat barnet sjukvårdsinsatser som sjukvårdspersonalen anser är nödvändig.

Tillbakavisar

Föräldrarna anser att läkarna har gjort fel bedömning av barnet om orsaken till att barnet är litet till storleken.

Föräldrarna anser att det inte stämmer att de brustit i instruktioner från sjukvården. De har följt dietisternas råd. Barnet är liten till växten och all vård som socialnämnden anser är nödvändig kan de tillgodose.

Föräldrarna har överklagat omhändertagandet, först till Förvaltningsrätten, sedan till Kammarrätten.

Båda domstolarna har avslagit överklagandet.

”Ofattbart beslut”

Föräldrarnas advokat Jennica Paulette skriver i ett mejl till Mitt i att det är ett ”ofattbart beslut” som socialnämnden har tagit.

Föräldrarna fick enligt Jennica Paulette en natt på sig att besluta om de skulle frångå sin tidigare strikta vegankost. Sondnäringen som föräldrarna godkänt var sojabaserad men föräldrarna fick då informationen att sjukvården inte tänkte ge sojabaserad sondnäring utan den mjölkbaserade sondnäringen.

Efter att ha pratat med tillverkaren av den mjölkbaserade sondnäringen sade föräldrarna ja till det men då var det för sent, socialnämnden hade redan beslutat om att omedelbart omhänderta barnet.

”Eftersom föräldrar bett och fått betänketid över natten från sjukvården rörande sondnäringen är detta ett ofattbart beslut. Det handlar om ett mycket litet barn som behöver vara med sina föräldrar”, skriver Jennica Paulette i mejlet.

Mitt i har sökt socialnämndens ordförande Helene Skantze som svarar att hon inte kan yttra sig i enskilda ärenden.

Förvaltningsrätten ska senare ta ställning till om barnet ska omhändertas mer varaktigt, ett beslut som i så fall omprövas var sjätte månad.