Strindberg har fått både body scrub och vaxning

Större lekplats, bättre belysning och fler soffor.

Dessutom har Strindbergstatyn fått ett lyft.

Snart öppnar ett upprustat Tegnérlunden.

Parkens främsta kännetecken, dammen och bäckfåran, blir två veckor försenade och står klara till midsommar. Lekplatsen öppnar den 1 juli.

– Förseningen beror delvis på att marken som lekparken står på behövde sänkas några decimeter för att bättre passa in i miljön, säger Britt Mattsson, projektledare och avdelningschef på parkmiljöavdelningen.

Parken har rustats upp sedan i höstas och under arbetets gång har man även upptäckt knäckta vattenledningar under plaskdammen, vilket också försenat arbetet.

Konstnären Christer Sundström står bakom bäckfårans gestaltning. Han har byggt upp den med kantiga sprängstenar.

– Tidigare var det mycket betong och den låg högt upp från marken. Jag ville få ner den så mycket som möjligt för att efterlikna en naturlig bäckfåra där vattnet söker sig ner mellan stenarna, säger han.

Lekplatsen är något större än tidigare – på bekostnad av boulebanan som blir mindre.

– Vi har prioriterat lekplatsen eftersom den har många besökare, säger Britt Mattsson.

Förutom sandlåda och gungor får lekplatsen en så kallad klätterlek med rutschbana. Det blir dessutom fler soffor, bänkar och bord.Klart sedan tidigare är granitmurarana som både fått ny fog och nya stenar.

Belysningen i parken är också på plats. Både lekplatsen och Strindbergsstatyn – som blivit både tvättad, vaxad och varsamt renoverad – är nu bättre upplyst än de var tidigare.

Just nu renoveras August Strindbergstatyn i Tegnérlunden. Thomas Hydling och Boel Sundberg har tvättat, reparerat hål och vaxat statyn.

Fakta

Från 1890-talet

Tegnérlunden var fram till slutet av 1800-talet en av Stockholms många så kallade kvarnberg.

Här stod två väderkvarnar som revs när parken skapades i slutet av 1890-talet.

På 1940-talet byggdes lekplatsen, plaskdammen, bäckfåran och lusthuset.

Sedan i höstas har parken rustas upp.