Stroke- patienter får vård snabbare

Danderyds sjukhus har ett nytt larm för strokepatienter som gör att tiden innan de får vård har minskat med 22 minuter.

– Det har gått långt över förväntan, säger överläkare Rebecca Undén Göransson.

Det nya strokelarmet, gör både att patienterna som kommer till sjukhuset får vård snabbare, men också att ambulanspersonalen lättare kan ställa rätt diagnos och åka direkt till stroke­enheten i stället för omvägen via akuten. Väl framme har man lyckats förkorta tiden innan man får behandling från 65 till 43 minuter – viktig tid för att minska skadorna en stroke kan ge.

Strokelarmet BRAIN är ett projekt som pågått sedan slutet av 2011.