Min lokala hjälte

Strömkajen anpassas för framtiden

Östermalm Strömkajen har fått en ansiktslyftning för att bli mer miljövänlig och lättillgänglig.

Bland annat har kajen byggts ut med två meter och sänkts för att passagerare lättare ska kunna liva på och av båtarna.

Under kajen har även en 250 meter lång kulvert byggts med anläggningar där färsk- och avloppsvatten ska kunna samlas och tas om hand. Här finns även en sopsug och el till båtarna.

Till hösten ska sopsugsanläggningen kunna ta hand om avfall både från Grand Hotel, Kungsträdgården och skärgårdsbåtarna.

Tre nya byggnader har också byggts, varav en med kafé och en trappa med utsikt mot slottet.