ANNONS

Nu strömmar klagomålen på coronavården in

södm, sös, corona, utbildning. SöS utbildar personal i kompetens som rör behandling av corona-drabbade patienter.
Många, framför allt äldre, har farit illa i corona-vården och nu strömmar anmälningarna in.
En åldring som dött ensam och sedan legat död i timmar, anhöriga som anser att deras gamla nekats vård, eller medicinerats till döds.
Anmälningar om fel vid vård av covidsjuka strömmar nu in till Inspektionen för vård- och omsorg och till patientnämnden.
ANNONS

Ett vård- och omsorgsboende i Botkyrka har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo, sedan en åldring med bekräftad covid-smitta lämnats ensam utan tillsyn i åtta timmar och dött under tiden.

Dödsfallet inträffade i april. Enligt anmälan var det oklart om den skyddsutrustning som fanns på boendet var tillräcklig, vilket kan ha bidragit till den bristande tillsynen.

De skriver också att den boende kan ha ”kommit till skada då adekvat symtombedövning uteblivit”.

Fick bara morfin

Just smärtlindring, ofta morfin, i stället för vård och syrgas, är något som många anmälare ifrågasätter.

En Järfällabo med sin pappa på ett boende i söderort skriver att ”boendet fattade ganska snabbt beslut om att pappa får palliativ vård”. Hans mediciner sattes ut och han fick morfin, efter läkarbedömning per telefon, och mannen avled en kort tid senare.

Äldreboenden granskas

Ivo har granskat landets 1 700 äldreboenden. På 91 av dem har man bedömt att läget varit extra allvarligt och ska nu gå vidare och granska journalerna där.

15 av dem ligger i Stockholms län.

– Det finns exempel på personer som inte har fått individuell bedömning av läkare utan där man gjort en generell bedömning som inte var vad personen behövde. Personer har råkat illa ut, sade Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo, när Mitt i rapporterade om detta.

ANNONS

176 anmälningar i regionen

Anmälningar som rör vård av personer med covid-19 strömmar nu in till Ivo, både från privatpersoner och i form av anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria.

Hittills har 176 ärenden som registrerats med nyckelordet covid-19 kommit in till Ivo från Region Stockholm.

Av dem är hälften klagomål på sjukvård och hälften på både socialtjänst (alltså äldreomsorg och äldreboenden) och sjukvård. 48 anmälningar är klagomål som ifrågasätter om vårdgivaren följt patientsäkerhetslagen.

Antalet anmälningar som rör covid-19 lär dock vara fler, då nyckelordet inte registrerats på alla.

Fick vänta i covid-tält

Även till patientnämnden i Region Stockholm, dit man kan vända sig för att få hjälp att klaga, hör många av sig. Fram till den den 4 augusti har 398 ärenden med corona-koppling registrerats.

– Vi har upprättat ett bevakningsområde med namnet corona, och alla ärenden som på något sätt har koppling till covid-19 räknas in där, säger Annette Birenbaum, kommunikatör.

Det kan vara mindre allvarliga händelser, som en kvinna med nässkada som fick en akutremiss till specialist på sjukhus och fick vänta i ett tält med coronavirussmittade patienter, eller som den äldre kvinnan med flera underliggande sjukdomar som skickades hem efter bara tre dagars vård, i patientkläder som knappt skylde henne under resan.

Klagomål på hög under corona

Patientnämnden skickar alla klagomål vidare till vårdgivarna som får förklara sig, men när corona-pandemin härjade som värst gjordes inte det eftersom vårdgivarna var så hårt belastade, men nu är hanteringen igång igen, uppger Anette Birenbaum.

Fakta

Detta gäller om vården gått fel

Patientsäkerhetslagen, PSL: Sjukvård ska ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten ska visas omtanke och respekt. Vårdgivaren ska förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Om vårdskador uppstår ska de utredas. Vid allvarlig skada ska anmälan göras till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Inspektionen för vård och omsorg: Hit anmäler vårdgivare vårdskador, eller om vårdskador skulle ha kunnat uppstå. Även privatpersoner kan anmäla om det begåtts misstag i vården.

Patientnämnden: Hit kan patienter vända sig med klagomål på offentligt finansierad vård.

Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag, Löf: Patienter som drabbats av vårdskada kan ha rätt till ersättning.

Läkemedelsförsäkringen: Patienter som blivit skadade av läkemedel kan ha rätt till ersättning.

Källa: Region Stockholm
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.