Strömming ersätts med makrill

JÄRFÄLLA Från höstterminen serverar skolorna i kommunen inte längre strömming på grund av dioxinhalterna i fisken.

I stället har de från i höst valt att bara använda sill, som strömmingen kallas söder om Kalmarsund, från södra Östersjön och från Västkusten.

Enligt skolornas kostkonsulenter är dioxinhalterna i strömming/sill lägre och långt under gränsvärden i södra Östersjön och på Västkusten jämfört med strömmingen i Bottenhavet och norrut.

Som ersättning för strömmingen kommer makrill att finnas på menyn, enligt kostkonsulenterna.