Struntade i att redovisa miljoner

Österåkersföretagaren slarvade med redovisningen så att transaktioner på nästan fyra miljoner inte syntes i bokföringen. Nu har han dömts i tingsrätten för bokföringsbrott.

På ett av företagens konton sattes drygt 1,9 miljoner kronor in och på ett annat gjordes uttag på nästan samma belopp. Men transaktionerna bokfördes aldrig. Ändå handlade det om belopp som översteg bolagets omsättning under ett helt år. Andra insättningar på cirka 350 000 bokfördes heller aldrig.

Nu har företagaren, en Österåkersbo i 40-årsåldern, dömts av Attunda tingsrätt för bokföringsbrott av normalgraden. Åklagaren hade begärt att mannen skulle dömas för grovt bokföringsbrott efter som det rört sig om ”betydande belopp”, men rätten gjorde en annan bedömning. Inte heller dömdes mannen till näringsförbud som åklagaren yrkat på.

Enligt domen drev Österåkersbon företaget från 2009. Mannen har erkänt att han inte i tid avslutat den löpande bokföringen med årsredovisning, men i övrigt nekat till brott. Av domen framgår att företaget saknade årsredovisning för 2010 och helt saknat bokföring från mars 2011.

Österåkersbon har försvarat sig med att bolaget först varit vilande, men att han sedan varit snäll och låtit en kamrat med skatteskulder bedriva verksamhet i bolaget. Han säger att han inte själv var inblandad i verksamheten, att han inte ens haft nyckel till lokalerna, men att han försökte ta tag i bokföringen när han förstod att allt inte stod rätt till.

I mars 2011 sålde han bolaget och mindre än ett år senare gick det i konkurs.

Tingsrätten bedömde inte brottet som grovt eftersom ”inget framkommit som tyder på att oegentligheter legat bakom”. I stället menar tingsrätten att Österåkersbon ”försatt sig i en situation där han inte hade kontroll” och dömde honom därför till villkorlig dom och samhällstjänst. Om han i stället dömts till fängelse skulle han ha fått ett tre månader långt straff, skriver rätten.

I april dömdes Österåkersbon dessutom av förvaltningsrätten att betala knappt 280 000 i obetalda skatter för bolaget.

I bolagsregistret står han registrerad som företrädare för ytterligare tre företag, varav ett har gått i konkurs. Han har inte dömts för brott tidigare.

Det är oklart om domen kommer att överklagas.