Struntade i krav på badvatten

SANDHAMN Ett företag med badbassäng i Sandhamn har struntat i att följa kraven på provtagning när det gäller vattenkvaliteten. Nu vill kommunen att Mark- och miljödomstolen dömer ut vite mot före­taget. Vattenprover måste tas kontinuerligt, annars riskerar badgäster att bli sjuka.