Student får straff för fusk

SUNDBYBERG En student stängs av i sex veckor från sin utbildning efter fusk. Enligt diciplinnämnden vid högskolan där hon studerar, kopierade hon delar av en kurskamrats hemtentamen.

Fusket upptäcktes när hemtentan kontrollerades i Urkund, en webbaserad tjänst för att upptäcka plagiat.