Student kan få undersöka fabriksmark

Tidigt i höstas slog miljöförvaltningen larm om att marken på Reimersholme måste undersökas. På ön låg från 1860-talet fram till 1934 Stockholms yllefabrik som efter rivningen 1941 kan ha lämnat efter sig ämnen som är både cancerframkallande och hormonstörande. I september berättade Lokaltidningen Mitt i om det och om Reimersholmsbornas oro för gifterna.

Men det går trögt att få undersökningen till stånd, trots att de första larmen kom redan 2006. Miljöförvaltningen har sökt bidrag hos länsstyrelsen som skickat ansökan vidare till Naturvårdsverket. Tidigast i sommar kan det bli provtagningar i marken.

Något som upprör Erik Malm, MP-ledamot i stadsdelsnämnden. Han har skrivit till stadsdelsnämnden, som sammanträder i dag, för att få nämnden att driva frågan.

– Det är en svår juridisk gråzon vem som får ansvaret för att sanera. Men det är beklämmande att det är så omständligt att ens göra en förstudie för att se om det överhuvud taget finns skäl att gräva djupare i frågan.

Han har nu kontaktat Stockholms universitet för att se om det finns möjlighet att få studien gjord inom ramen för ett kandidatarbete i miljövetenskap. Och fått ja av Magnus Breitholtz, professor i miljövetenskap, som redan har en intresserad student. Därigenom skulle man komma runt den byråkratiska mur som reser sig runt frågan.

– Vi lokalpolitiker har ett ansvar att uppmärksamma frågan även om vi inte har ansvar för frågan formellt. Vi kanske kan få till den både snabbare och billigare på det sättet. Det vi behöver i dag är fakta innan vi driver det vidare.