Student vann tvist – fick rätt till studiemedel

NACKA En student i Nacka har fått rätt mot Centrala Studiestödsnämnden (CSN) i en tvist om studiemedel. Studenten hade ansökt om studiemedel, men CSN ansåg att han inte hade klarat av tillräckligt med poäng för den senaste studieperioden.

Studenten hävdade att han hade särskilda skäl för att inte ha nått upp till rätt poängnivå och fick igenom sin överklagan hos Överklagandenämnden.