studentbostäder valdes bort för rörfirma

SKARPNÄCK Frågan om studentbostäder splittrar partierna. Allianspartierna i stadsdelsnämnden välkomnar studentbostäder i alla delar av Skarpnäck, men inte på den tomt vid Horisontvägen som föreslagits för både en och idrottsanläggning och studentbo­städer. I stället får en rörfirma etablera sig där. Ewa Larsson (MP) tolkar beslutet som att alliansen inte är intresserad av studentbostäder.