Studenter får åka viss runda

Lidingös studenflak kommer nu hänvisas till en särskild lokal slinga på ön.

Men samtidigt kan polisen inte stoppa studenterna från att åka över bron.

Fredagen den 8 juni är det dags för studentfirande.Men som Mitt i Lidingö Tidning tidigare berättat har Stockholms trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) uppmanat kranskommunerna att hålla sina studentflak på hemmaplan i år.

Bakgrunden är problem med trafiken men det har också kommit protester från näringslivet, berättar Paula Jagric, brottsförebyggare i Lidingö stad.

– Målet är att alla studenter ska ha en rolig dag, men önskan från Stockholm att slippa studentflak från andra kommuner är befogad, säger hon till Mitt i.

Ett absolut förbud för studentflak kommer att råda i området kring Sergels torg. I övriga city kan Stockholms stads studenter åka runt med sina flak. Men enligt Paula Jagric gäller det inte Lidingös studenter.

– Näringsidkare vid Karlaplan blir säkert heller inte helt nöjda om det blir många flak där, säger hon.

Lidingöstudenterna kommer nu i stället att få en lokal runda på ön. Elevrådsrepresentanter samarbetar med polisen och kommunen om detta. Hur den ska gå är inte klart ännu.

– En färdväg kommer att presenteras för varje flakvärd längre fram, säger närpolisbefäl Susanne Liwång, som har ansvar för frågan.

Polisen har dock ingen laglig rätt att stoppa flak från att åka över bron. Enligt Susanne Liwång arbetar man i stället med att informera gymnasieungdomarna om bakgrunden till beslutet.

Om uppmaningarna inte följs i år kan det dessutom leda till skärpta regler nästa år.

– Vi kan skriva in ett förbud i den lokala ordningsstadgan men det drabbar då inte årets studenter utan nästa års, säger Paula Jagric.

Fakta

Detta gäller

Alla på studentflaket ska ha fyllt 18 år.

Bara öl från livsmedelsbutik är tillåten.

Flakansvarig ska finnas.

Flaket ska vara trafiksäkert.

Källa: LIDINGÖ STAD