Studenter får fler lägenheter

HANDEN I förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i att 180 tillfälliga ungdomsbostäder i form av baracker söder om Örnens väg ska kunna vara inflyttade efter årsskiftet.

Nu kan vi berätta att stadsbyggnadsnämnden slutligen påbörjat arbetet med en detaljplan som medger ytterligare 120 studentlägenheter på Vallagränd.