Studenter från Tyskland gör praktik på Lidingös förskolor

De tyska studenterna har gått en obligatorisk kurs i svenska.
De tyska studenterna har gått en obligatorisk kurs i svenska.

Tio tyska studenter från Bielefeld i Tyskland gör just nu sin verksamhetsförlagda utbildning på stadens förskolor och skolor.

Maria Elmér, chef för kvalitet, stöd och utveckling i Lidingö stad är positiv till samarbetet.

– Vi är glada över det. Sverige har av tradition legat långt fram i pedagogiken men det är väldigt intressant att se och höra om andra erfarenheter och kunna ha ett erfarenhetsutbyte, säger hon.

Studenterna stannar i fyra veckor. Tillsammans med en handledare kommer de att delta i den dagliga verksamheten. Två av dem gör sin verksamhetsförlagda utbildning i förskoleklass och resten i förskolan. Även friskolor ingår i projektet.

Samtliga studenter har gått en obligatorisk kurs i svenska.

Lidingö stad har samarbetat med skolan i Bielefeld under fem års tid.