Studenter kan få bo på hotelltak i Västertorp

Så är det tänkt att bostadskvarteret och det påbyggda hotellet (närmast) ska se ut.
Så är det tänkt att bostadskvarteret och det påbyggda hotellet (närmast) ska se ut.
Hotellet Good Morning i Västertorp kan få 41 studentlägenheter på taket.
Det framgår av byggplanerna för området vid Västertorpsvägen.
– En spännande lösning, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat planerar staden nya bostäder i ett grönt men bullrigt område mellan Västertorpsvägen och Södertäljevägen E4/E20.

Det handlar om dels om runt 100 hyresrätter inom projektet Stockholmshusen, dels om 165 studentlägenheter. Nytt är att 41 av studentlägenheterna kan hamna i två takvåningar på hotellet Good Morning, en hotellbyggnad från 80-talet som rymmer 200 hotellrum.

Studentlägenheterna får balkonger mot Västertorpsvägen och loftgångar mot gården. Lägenhetsstorlekarna kan variera men alla blir under 35 kvadratmeter.

– Det är en spännade lösning i det här gulklassade hotellet med sina torn. Jag vet inte om det är det första gången man bygger på ett hotell med studentlägenheter, men jag tror det är ganska unikt, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Enligt Tara Nezhadi, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, kommer hotellets utseende inte att förändras särskilt mycket.

– Hotellets sadeltak är så stort, att byggnaden bara kommer att bli lite högre när taket tas bort och ersätts med lägenheter. Det kommer inte att påverka silhuetten i någon större utsträckning, säger hon.

De resterande studentlägenheterna är tänkta att byggas i en fristående byggnad mellan hotellet och E4:an.

– Den huskroppen kommer att fungera som en viktig bullerbarriär både för de befintliga och de nya lägenheterna, säger Tara Nezhadi.

Riktlinjerna ska klaras genom att hälften av boningsrummen är vända in mot gården och en tyst sida. Små lägenheter, under 35 kvadratmeter, omfattas även av undantagsregler i trafikbullerförordningen.

Från och med i dag tisdag går detaljplaneförslaget ut på samråd. Den 30 januari 2018 är sista dagen att tycka till om planerna.