Studenter sågar spår till Arlanda

Det finns ingen bra lösning för kollektivtrafik till Arlanda.

Universitetsstudenter som undersökt saken sågar både nya tågspår och ökad busstrafik.

Politikerna har gjort allt för att få till en förlängning av Roslagsbanan från Molnby till Arlanda medan många invånare i Markim och Orkesta, där spåret var tänkt att gå är rasande.

Diskussionen om en kollektiv trafikförbindelse mellan Arlanda och Vallentuna har varit het.

Nu vill en grupp studenter från Stockholms universitet bidra till en bättre debatt i frågan. Studenterna, cirka 50 stycken med olika specialområden, har gjort en miljökonsekvensbeskrivning av de olika alternativen. I fredags presenterade de sitt arbete på Vallentuna bibliotek.

– Det är angeläget att förbättra kommunikationerna mellan Stockholms nordostsektor och Arlanda. En utbyggnad kan dock medföra stora ingrepp i det känsliga kulturlandskapet Markim-Orkesta som till och med föreslagits som världsarvsområde, säger Bo Eknert, kursansvarig lärare i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att de långsiktiga konsekvenserna av en utbyggnad analyseras noggrant. Jag tycker att studenterna gjort ett gediget arbete med att granska för- och nackdelar, fortsätter han.

I december förra året kom ett bakslag för dem som vill ha spårbunden trafik till Arlanda när SL i sin förstudie slog fast att tvärförbindelsen skulle bli för dyr. Ett av tre föreslagna spåralternativ, det som gick över Orkesta, ströks helt i förstudien. Förslaget att öka busstrafiken mellan Täby , Vallentuna och Upplands Väsby kvarstod.

Ur natur- och kulturperspektiv är dock inte något av alternativen hållbara, enligt studenterna. Väljer man buss innebär det en ökning av vägtrafiken och kulturvärden hotas om Roslagsbanans spår förlängs. Ur ett klimatperspektiv är dock spåralternativet att föredra, menar de.

Fakta

På Facebook

Studenternas utställning finns nu på Vallentuna bibliotek.

Läs mer på twitter: Stockholms-©-studenter@mkbstudenter eller på Facebook: Arlandaförbindelse-MKB facebook:Arlandaförbindelse-MKB facebook:Arlandaförbindelse-MKB