Studenter säkra på att få arbete

Josefine Gullstrand till vänster och Jessica Forstén till höger firar Sara Boström på hennes studentdag.
Josefine Gullstrand till vänster och Jessica Forstén till höger firar Sara Boström på hennes studentdag.
Studenten innebär fest och stoj, men när champagnen har druckits upp gäller det att slå sig in på arbetsmarknaden.

Men trots att Skärholmen har den fjärde högsta ungdomsarbetslösheten i Stockholm är studenterna inte oroliga.

Parkeringen utanför Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium i Kungens kurva har fyllts med förväntansfulla anhöriga. Jublet är öronbedövande när studenterna dyker upp på ett flak, innan de springer ner och möter sina familjer.

Sara Boström är en av dem. Att bli arbetslös är inget hon oroar sig för.

– Om man inte får jobb kan man alltid plugga vidare, se var man behövs och inrikta sig på det, säger hon.

Sara Boström ser fram emot att utforska arbetsmarknaden.

– Jag vill jobba med något inom fordon, men det är för tungt för tjejer att meka med bilar.

En bit bort kramas Hashim Said om av sin familj. Han har redan fixat ett jobb genom kontakter.

– Jag ska börja på Volvo, det känns för bra för att vara sant, säger han.

För tillfället är 4 200 personer inskrivna hos arbetsförmedlingen i Skärholmen. Av dem är 300 mellan 16 och 24 år. Siffran har varit ungefär samma de senaste åren.

– Under 2012 har det varit ett något minskat inflöde men siffran stiger den här tiden på året när skolorna slutar, säger arbetsförmedlaren Catharina Fröberg.

Den 30 april hade 123 av stadsdelens 4 554 ungdomar varit arbetslösa i mer än tre månader, visar de senaste siffrorna från Stockholms stad. Det är 2,7 procent av befolkningen och innebär att Skärholmen hamnar på fjärde plats vad gäller högst ungdomsarbetslöshet i Stockholm. Högst är arbetslösheten bland unga födda utomlands.

Men vid arbetsförmedlingen i Skärholmen ser man en positiv trend.

– Även om vi har ett stadigt inflöde av arbetslösa ungdomar så stannar de inte kvar. Förr eller senare hittar de arbete eller studerar vidare, säger Catharina Fröberg.

Svårast är det för ungdomar som inte har fullföljt grundskolan eller gymnasiet. Det är en grupp som arbetsförmedlingen har satsat mycket på genom studiemotiverande insatser i samarbete med folkhögskolor.

– Vi är näst bäst i Sverige på att få med ungdomar på den här typen av aktiviteter, säger Catharina Fröberg.

Om man tittar på hela åldersspannet av arbetslösa, 16–64 år, har stadsdelen den näst sämsta siffran i Stockholm med en arbetslöshet på 5,6 procent i april.

Rinkeby-Kista har den högsta siffran, 6,4 procent. Motsvarande siffra för hela Stockholm är 3,2 procent.

Fakta

Är du orolig för att bli arbetslös?

Venita Raivo, 19, Värmdö: ”Nej, jag är inte orolig, jag har inte hunnit tänka så mycket på det än. Det finns mycket jobb och jag har kontakter från mina praktikplatser.”
Sara Guldbrand, 19, Älvsjö: ”Nej, jag kommer att söka jobb nu och känner mig ganska säker på att få jobb. Jag vill köra lastbil, för då känner man sig stor och tuff.”
Niklas Östborg, 21, Skärholmen: ”Det är svårt att fixa jobb men jag känner mig inte orolig. Men nu för tiden måste man ha kontakter, annars är det jättesvårt att få jobb.”
Jonathan Fjellving, 18, Alby: ”Nej, jag är inte orolig, typ inte alls. Jag är ganska säker på att få jobb, det är en jättebra marknad just nu. Jag vill köra lastbil eller jobba på lager.”