ANNONS

Studenter ska bo i baracker i Bredäng

ANNONS

Att Björksätra skola i Bredäng ska rivas är redan bestämt men i veckan kommer fastighetsnämnden dessutom att besluta att 300 nya studentbostä- der ska uppföras på marken. Bostäderna kom- mer att kunna vara kvar i åtminstone ett tiotal år innan det ska byggas permanenta bostäder där i stället.

– Stockholm har ett stort underskott av studentbostäder. Vi gav därför fastighetskontoret i uppdrag att inventera möjligheterna att inom det egna beståndet upprätta studentbostäder. Det är oerhört glädjande att detta uppdrag nu har gett resultat, säger Madeleine Sjöstedt (FP), fastighetsborgarråd.

Samtliga av fastighetsnämndens krav vad gäller närhet till kollektivtrafik och goda anslutningsmöjligheter för värme, vatten och avlopp samt el uppfylldes i Bredäng.

Studentbostäderna kommer att kunna byggas snabbt i form av moduler där färdiga paviljonger ska erbjuda ett fullt utrustat boende för studenterna.

– Jag hoppas på fler liknande lösningar under året, säger Madeleine Sjöstedt.

Björksätra skola byggdes 1954 och lades ner 1988. I dag hyrs lokalerna ut till ett 40-tal hyresgäster och används bland annat som förråd och rep- lokaler.

Hyresgästerna kommer nu att sägas upp från sina kontrakt men eftersom vissa av avtalen löper ut först om ett par år kan det dröja till 2014 innan skolan kan rivas helt och de nya student­bostäderna uppföras.

Stockholm har ett stort underskott av student­bostäder.madeleine sjöstedt(FP) fastighetsborgarråd

ANNONS