Äldreboende ska få 40 nya platser

TYRESÖ Kommunstyrelsen har beslutat att äldreboendet på Basilikagränd i Farmarstigen ska kunna bli större, genom en detaljplaneändring. Totalt ska utbyggnaden ge 40 nya platser.

Enligt Auli Metsänsalo, avdelningschef på biståndsavdelningen, dröjer det förmodligen till 2014 eller 2015 innan bygget startar.