Studenterna i Täby flitiga

Täby Täby toppar länsstyrelsens lista över andelen unga i länet som går ut gymnasiet. 84 procent av alla 20-åringar i Täby kommun har en fullföljd gymnasieutbildning.

Skillnaderna i länet är mycket stora. I botten ligger Södertälje, där bara 56 procent av 20-åringarna har en studentexamen. Snittet för Stockholms län är 70 procent.

I rapporten konstaterar länsstyrelsen också att fler än hälften av alla ungdomar från Täby som tog studenten förra året gjorde det någon annanstans. 883 Täbyungdomar examinerades i hemkommunen medan 963 elever tog studenten på en skola i en annan kommun.