Studentflak på Sergels torg stoppas

LÄNET Det blir förbjudet med studentflak runt Sergels torg i år och polisen kommer att övervaka att förbudet följs. Det gäller i en månad från mitten av maj. Inför 2013 ska Stockholms trafikkontor och polisen bjuda in gymnasieelever för att prata om hur man i stället för att åka till Sergels torg kan fira studenten på ett säkert och roligt sätt.