Studenthus i Ruddammen växer

Skiss på hus i Ruddammen
Studenthuset i Ruddammen har sänkts, men blivit bredare för att få plats med 40 bostäder till. Skiss: Tovatt architects & planners.
Studenthusen vid Ruddammen ska få fler lägenheter och måste nu växa på bredden.
– Vi prövade med ett högre hus, men det blev inget bra, säger Koki Hjelmström, handläggare på exploateringskontoret.

Det är två sammanhängande huskroppar som ska byggas i hörnet av Ruddammsvägen och Bigarråvägen. Planen var från början att 80 studentlyor skulle rymmas i husen, men nu utökas antalet till 120 bostäder.

Staden har provat olika höjder och bredder på husen för att få till ökningen. Förslaget har som mest varit uppe i 23 våningar.

– När ärendet gick upp till stadsbyggnadsnämnden så efterfrågade politikerna fler lägenheter. Vi prövade med ett högre hus, men det blev inget bra. Så vi sänkte det till till tolv våningar och då blir huset lite bredare också, säger Koki Hjelmström, handläggare på exploateringskontoret.

Och eftersom huset har blivit bredare behöver staden nu anvisa mer mark till byggherren. Exakt hur mycket bredare huset blir kan dock inte staden svara på.

Byggstarten planeras till 2017 och första studenterna kan flytta in 2019.