Studenthus planeras på kollektivets gård

Kollektivhuset Prästgårdshagen kan få ett studenthus med 70 lägenheter i sin trädgård.

– Det här äventyrar hela vår verksamhet, säger Christer Siljeström, en av kollektivets hyresgäster.

Kollektivhuset Prästgårdshagen ligger vid Armborstvägen i Älvsjö och ägs av Familjebostäder. Här bor omkring 75 vuxna och barn. Kollektivhuset har funnits sedan 1984 och är öppet för alla typer av hyresgäster.

Men nu är de boende oroliga. Orsaken är att deras egen värd har planer på att bygga ett studenthus mellan kollektivhuset och Armborstvägen.

Om bygget blir verklighet försvinner i stort sett hela föreningens trädgård.

– Det här är väldigt negativt och ett hot mot kollektivhusets framtida existens. Vår trädgård har en central betydelse för gemenskapen i vår verksamhet, det är här vi umgås, spelar fotboll, grillar och odlar växter, säger Christer Siljeström.

– Går det här igenom får vi i stället en smal gångväg och ett svart höghus som en mur framför vårt hus.

Medlemmarna förstår att det behövs studentbostäder, men anser att det finns andra lägen i planområdet att bygga ett studenthus i.

– Det här huset fanns inte med i planen från början, utan har slängts in i efterhand på ett sätt som inte verkar särskilt genomtänkt, säger Christer Siljeström.

Studenthuset är en del i det stora byggprojektet Kabelverket, som i slutändan ska mynna ut i 1 500 nya bostäder i Älvsjö. Just nu pågår planeringen för etapp två, som ska ge totalt 570 lägenheter, varav 70 i studenthuset.

Planärendet har varit ute på samråd och fått både ris och ros. Förra tisdagen var ärendet uppe på stadsbyggnadsnämndens bord. Den rödgröna majoriteten betonade att förslaget bör omarbetas så att kollektivhuset ges en större gård. Politikerna ställde dock inga krav på att studenthuset flyttas.

– Nej, det man säger är att gården ska vara tillräckligt stor, men det betyder inte att den blir exakt likadan som i dag. Stockholm är en växande stad och det måste alla förhålla sig till, säger Linda Glans, borgarrådssekretare (S).