Studentlägenheter överklagas en gång till

Lappkärrsberget Stockholms stad vill bygga 742 nya studentbostäder på Lappkärrsberget. Kommunfullmäktige har redan klubbat planerna, men detaljplanen över­klagades till länsstyrelsen av grannar som tycker att området förtätas för mycket.

Länsstyrelsen avslog överklagandet, men grannarna har överklagat beslut igen – den här gången till mark- och miljödomstolen.