Studentlyor inte sköna nog

Björkhagen Utformningen av de 180 studentlägenheterna i Björkhagen föll inte skönhetsrådet i smaken.

Detta eftersom de genom sin form och placering skuggar ateljebostäderna som ligger i området. Rådet tycker inte heller att de nya husen ska konkurrera med Björkhagens landmärke det höga huset i centrum, en gång i tiden nordens högsta bostadshus.