Studentlyorna på gång till nästa år

Sollentunas första studentbostäder börjar ta form.

Nästa år ska 128 lägenheter byggas bakom Attunda tingsrätt.

I somras gick Sollentuna kommun ut med en anbudstävling om studentbostäder i kvarteret Tabellen, mellan Malmvägen och Attunda tingsrätt.

Bland tio bidrag har Fortis fastigheter i samarbete med Bergkrantz arkitekter gått vidare som segrare. Förslaget innehåller 128 lägenheter: 25 kvadratmeter för 4756 kronor i månaden eller 40 kvadratmeter för 6237 kronor.

Planerad byggstart är andra halvan av 2014.

”Vi är oerhört tillfreds med att Sollentuna också på det här sättet fortsätter att ta ett regionalt ansvar för behovet av fler bostäder i allmänhet och studentbostäder i synnerhet” skriver plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors (M) i ett pressmeddelande.

Han tillgägger att Sollentuna kommun vill bygga ännu fler studenbostäder även i andra delar av kommunen framöver, bland annat i Rotebro och Helenelund.

Joakim Jonsson (S), ledamot i plan- och exploateringsutskottet, applåderar beslutet, men beklagar att det tog så lång tid.

– Så sent som förra året valde majoriteten att inte bifalla en motion från Socialdemokraterna om att bygga studentbostäder.

Thomas Ardenfors replikerar:

– Motionen besvarades med att vi redan ett år tidigare hade börjat planera för studentbostäder.

– Historiskt har Sollentuna inte satsat på studentbostäder, men från och med den här mandatperioden har vi prioriterat detta och gjort allt vi har kunnat. Det har inte ruschats fram, men ingen kan anklaga oss för att ha varit sega.

Joakim Jonsson igen:

– Det är riktigt att det gavs ett uppdrag 2011, men vi väckte motionen på grund av det inte hände något. Vi har också motionerat om detta långt innan 2010.