Studie: Internet okej för barn

Flemingsberg Professor Cecilia von Feilitzen på Södertörns högskola i Flemingsberg har lett forskningsprojektet EU Kids Online. I studien har man kommit fram till att de flesta barn inte har problem till följd av surfande på internet.

Studien omfattar tusen barn och deras föräldrar i vardera 25 europeiska länder.