Studsmattor till Hjulstagången

Hjulsta Planerna går framåt för upprustningen av Hjulstagången i Tensta. Enligt förslaget som nu lagts fram ska det i mitten av vägen byggas en ”guldgul stålkonstruktion som kommer att svepa fram några meter över marken”.

Under den läggs en färgglad gummimatta med infällda studsmattor. En hel del sittplatser ska också byggas och blommande träd ska planteras. Belysningen ska också kompletteras. Förslaget finns utställt på föreningstavlan på Hjulsta torg.