Stugägare får hjälp med lutande träd

Karlbergsbro En koloni-stugeägare som under lång tid har haft problem med ett träd vid Karlbergskanalen får nu hjälp av parkförvaltningen.

Trädet har, enligt kolonistugeägaren, ”lutat betänkligt” och därmed ställt till problem med att växter under trädet varken fått nederbörd eller sol.

Önskemålet från koloni-stugeägaren var att trädet skulle kapas helt, vilket inte kommer att ske.

Parkförvaltningen ska i stället reducera kronan så gott det går.