Stugor kan rivas för ny gångväg

Göran Larsson och Christer Lindh i Solvalla Koloniträdgårdsförening är upprörda över förslaget att riva fyra kolonistugor. De vill att kommunen i stället bygger två gångvägarna från tvärbanan, en söder och en norr om koloniområdet.
Göran Larsson och Christer Lindh i Solvalla Koloniträdgårdsförening är upprörda över förslaget att riva fyra kolonistugor. De vill att kommunen i stället bygger två gångvägarna från tvärbanan, en söder och en norr om koloniområdet.
Skiss över den nya stationen på Ulvsundavägen. Skiss: Rundquist arkitekter AB
Skiss över den nya stationen på Ulvsundavägen. Skiss: Rundquist arkitekter AB
När tvärbanans nya sträckning från Alvik till Kista får en hållplats på Ulvsundavägen i höjd med Annedal planerar kommunen att bygga en ny gångväg till bostadsområdet.

Förslaget är att den ska dras rakt igenom koloniområdet.

– Vi är totalt emot det, säger Christer Lindh, ordförande i Solvalla Koloniträdgårdsförening.

Han och många andra kolonister i Annedal är upprörda. Koliniområdet grundades 1916 och har idag 43 stugor och ligger i en sänka mellan Dartanjangs väg och ett bullerplank mot Ulvsundavägen. I samband med bygget av Ulvsundaleden på 1960-talet halverades området och nu riskerar det att rumphuggas igen.

Fyra stugor måste rivas och ytterligare fyra hamnar bredvid gångvägen om förslaget går igenom.

– Det innebär att förstöra hela området, säger Irene Vidmark Eriksson som varit kolonist i Annedal sedan tio år tillbaka.

Hon och hennes mans stuga är nu en av dem som måste rivas enligt förslaget.

– Jag älskar det här stället. Här kan man koppla av. Vi är här enormt mycket. Jag hoppas att det här löser sig, säger hon.

Solvalla Koloniträdgårdsförening har lämnat in ett remissvar till stadsbyggnadskontoret där man skriver att man ”inte kan acceptera” det liggande förslaget. Gemenskapen och vikänslan kommer att påverkas mycket med en gångväg rakt igenom området, tror Christer Lindh.

– Vi tycker att man ska göra en gångväg i norr och en i söder. Det blir kanske några minuter längre gångväg för vissa men för andra blir det närmare, säger han.

Men i Annedal finns många boende som i stället stödjer kommunens förslag på dragning av gångväg.

– Jag har full respekt för att föreningen värnar sina intressen, det är viktigt med kolonilotter. Men när man ska väga intressen mot varandra hoppas jag att Annedalsbornas behov av närhet till kollektivtrafiken väger tyngre, säger Annedalsbon Henrik Ishihara som skrivit ihop ett annat remissvar till stadsbyggnadskontoret.

Via en lokal Facebook-grupp har han bjudit in fler Annedalsbor att skriva under – och stödet verkar stort.

– Vi vill att man tar hänsyn av våra intressen och hittar en lösning som gör att merparten av Annedalsborna slipper onödiga omvägar, säger Henrik Ishihara.

På stadsbyggnadskontoret säger stadsplaneraren Tony Andersson att det ”aldrig är roligt att gå in på folks mark”.

– Men utifrån de inledande jämförande studierna av olika alternativ är anser vi att det här är det bästa, säger han.

Samrådsprocessen kring kommunens förslag på gångväg pågick fram till den 21 december.

– Vi har startat en dialog med koloniföreningen och vi kanske kommer fram till saker som gör att vi måste tänka om. Det är inte ett 100-procentigt färdigt förslag, säger Tony Andersson.

Fakta

Tvärbanan ska få en station i Annedal

En ytterligare utbyggnad av tvärbanan planeras från norra Ulvsunda via bland annat Bromma flygplats, Bromma Blocks, Annedal och Kista till Helenelund.

Enligt planen ska hållplatsen i Annedal heta Solvalla och ligga på Ulvsundvägen mellan Annedal och den nya stadsdelen Södra Solvallastaden väster om Ulvsundavägen.

Beslut om Kistagrenen väntas under 2016 och byggstarten planeras till 2017.

Källa: Stadsbyggnadskontoret