Störs av bilar som kör på natten

Boende i fastigheter runt parkeringen vid Torget i Kungsängen centrum störs av bilar som håller alldeles för hög hastighet, speciellt under kvälls- och nattetid.

I ett medborgarförslag föreslår en man som bor i närheten, att kommunen sätter upp ett antal farthinder för att få stopp på det.

Men samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det inte handlar om någon trafiksäkerhetsfråga, utan snarare en ordnings- och trygghetsfråga. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen skulle farthinder bara ställa till med problem vid till exempel snöröjning och för räddningstjänst och föreslår därför att frågan i stället tas upp med polisen.