Stureby förskola ska rivas

Stureby Stureby förskola rivs. Barnen ska evakueras till baracker vid Pommerska gatan vid Enskedefältet i december. Fram till dess kommer förskolan att vara mycket utomhus.

Förskolan byggdes 1964 och har under åren byggts till och anpassats. Inomhusmiljön har brister som skulle vara dyrare att åtgärda än att bygga nytt. Det har varit klagomål om fukt och lukter i lokalerna.

Den nya förskolan beräknas ta två år att bygga.