Stureby kan få spontanidrottsplats

stureby
Stureby kan få en spontanidrottsplats.
En nedlagd lekplats i Stureby kan förvandlas till en spontanidrottsplats.
I ett medborgarförslag föreslogs att platsen görs om till en multisportarena eller mindre konstgräsplan.
Och stadsdelsnämnden är positiv till förslaget.

Det började med ett medborgarförlag. Förslagsställaren önskade en spontanidrottsplats i form av en multisportarena aller mindre konstgräsplan på en nedlagd lekplats söder om Götaforsvägen i Stureby. Idag är det en öppen grusyta.

Stadsdelsförvaltningen är positiv till någon form av aktivitetsanläggning på ytan. De ser också gärna sittbänkar och andra mötesplatser och vill att den öppna gräsytan behålls som friyta för lek och spel. Förvaltningen planerar att det kan tas med i budgeten för 2018-2019. Stadsdelsnämnden godkände förvaltningens förslag.