Sturebyskolan ska få tryggare miljö

Stockholms stad satsar 15 miljoner kronor på att säkra trafikmiljön kring kommunens skolor. Under 2013 ska fem skolor prioriteras, bland dem Sturebyskolan i Enskede.

Totalt investeras 29 miljoner kronor i olika trafiksäkerhetsåtgärder i Stockholm och drygt hälften av pengarna viks för att säkra skolmiljön. Beslutet togs i trafik- och renhållningsnämnden den 14 mars.

– Trafikkontoret har gjort en ordentlig analys av vad som behöver göras. Det handlar om avsmalningar av vägar, gupp eller justeringar så att sikten blir bättre säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

En av de fem prioriterade skolorna är Sturebyskolan i Enskede, där flera åtgärder ska göra miljön tryggare för barnen.

Bland annat ska korsningen utanför skolan byggas om så att gångytan förtydligas och blir bredare. Hastigheten ska också sänkas så att korsningen blir lättare att ta sig igenom för skolbarnen.

Dessutom kommer fartgupp och bredare trottoarer att byggas utanför skolan och två övergångsställen ska höjas upp.

– Det stora problemet vid skolor är föräldrar som ska lämna sina barn i skolan, i villaområden är det många som kör bil till skolan. Men säkerheten har blivit bättre och bättre. Vi har jobbat på det här i flera års tid, säger Ulla Hamilton.

Investeringarna i trafiksäkerheten kring Stockholms skolor utgår från ett program som antogs 2010 och utgår från de områden som är mest prioriterade ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Det stora problemet vid skolor är föräldrar som ska lämna sina barn i skolan.