Stureplanerna dras tillbaka – ska omarbetas

Förslaget om Stureplan ska omarbetas.
Förslaget om Stureplan ska omarbetas.
Planerna vid Stureplan och kvarteret Sperlingens backe ska återremitteras.
Det beslutar stadsbyggnadsnämnden under torsdagens sammanträde.
– Det innebär för stora förändringar, säger Roger Mogert (S).

Stureplanerna har varit föremål för livlig debatt de senaste åren. Nu väljer stadsbyggnadsnämnden, efter flera bordläggningar, att återremittera ärendet.

Det innebär att planerna måste göras om.

– Vi har landat i att det är lite för stora förändringar och vi vill att man tar ett omtag och minskar volymen på rivningarna. Vi vill att man ser över om de här rivningarna är nödvändiga, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd.

En av delarna som man vill omarbeta är de Bångska östflyglarna.

Hur mycket har ni påverkats av protesterna?

– Det är klart att det spelar in att det finns en irritation över projektet bland många. Men det är inte bara det, säger Roger Mogert (S).

Beslutet togs av S, MP och V i stadsbyggnadsnämnden på torsdagseftermiddagen. Under nämnden presenterade L, M och C ett eget yrkande, som även det innebär att ärendet återremitteras. KD var det enda partiet som röstade för att ett genomförande av planerna.

Liberalerna är kritiska

Liberalernas Björn Ljung (L) skriver i ett pressmeddelande att majoritetens beslut innebär fortsatt rivningsrisk i Stureplanskvarteret. Han kallar beslutet för en halvmesyr.

– Det här beslutet betyder ingenting i sak, mer än att Socialdemokraterna försöker lugna den starka opinion som finns bland stockholmarna mot ADIA:s omdaningsförslag. Stadsbyggnadspolitikernas uppgift är att värna det som fungerar, och utveckla det som inte fungerar i stadsbilden. Stureplan är i dag en välfungerande och unik plats och där ska vi inte rösta igenom omfattande rivningsprojekt, säger han.