Så ska Riddarholmen få nytt skönt sommarhäng

Stureplansgruppen vill ta över Riddarholmen
Ansökan om serveringarna är från 1 maj till den 30 september 2019.
riddarholmen uteserveringar
Skiss på hur uteserveringarna kan se ut.
Stureplansgruppen vill ta över Riddarholmen: Tre uteserveringar, barer och skärmtak ska locka ut folk på innerstans minst bebodda plats.

Det bor inte någon på Riddarholmen. Med andra ord är det ett perfekt ställe för nattliv och de senaste åren har folk exempelvis kunnat festa i det gamla Riksarkivet som ligger mitt emot Högsta domstolen och Riddarholmskyrkan.

Nyligen har Stureplansgruppen bett om ett bygglov för tre separata uteserveringar på västra Riddarholmen.

Uteserveringarna ska ha barkiosker, skärmtak och lös möblering och ha öppet under sommarsäsongen, enligt bygglovsansökan.

riddarholmen uteserveringar

Här är skissen på hur uteserveringarna kan se ut. Illustration: AIX arkitekter/Stureplansgruppen

Vill öppna i sommar

Stureplansgruppen vill gärna att uteserveringarna öppnar redan i maj, men innan dess måste bygglovet godkännas. Stockholms hamnar, trafikkontoret och Skönhetsrådet ska först tycka till innan det blir beslut.

– Vi som bygglovshandläggare har delegation att ge bygglov. Men just i det här ärendet kan det hända att beslutet kommer tas i stadsbyggnadsnämnden, säger Calle Öhlin, bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Politiker postiv

Riddarholmen har länge pekats ut som en plats som borde få ett uppsving av stadens politiker. Här finns institutioner som Svea Hovrätt och Riddarholmskyrkan, men också gamla Riksarkivet som redan används av Stureplansgruppen.

Det är en ganska sömnig ö

Rasmus Jonlund

– I övrigt är det en ganska sömnig ö. Det är jättebra med gamla historiska hus men staden kan göra mycket mer, inte minst på kajen. Det är ett av Stockholms allra vackraste lägen, har Rasmus Jonlund (L) tidigare sagt till Mitt i.

Stureplansgruppen berättar i ett SMS att de jobbat länge med de här planerna men att de inte vill kommentera ärendet ytterligare just nu.